sobota, 1 grudnia 2018

Advent calendar with cat

Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie.  Jestem dziś bardzo podekscytowana. W końcu mamy grudzień a to oznacza, że święta są tuż tuż i będzie WOLNE...aż półtorej tygodnia,  co się nie zdarza w mojej firmie,  także ogromnie się cieszę.

Mam też drugi powód do radości. Mogę się dziś Wam pochwalić moim kalendarzem adwentowym. Jestem wniebowzieta,  że po tylu latach scrapowania, mam swój własny.  Nigdy nie miałam czasu,  żeby go zrobić. 

Kto posiada kalendarz "Kominek" od Laserowe Love? Kto nie miał pomysłu na kota? Przedstawiam Wam kota w moim wydaniu.  Wierzcie lub nie,  nawet go strzygłam,  żeby wyglądał przyzwoicie. 

Pewnie,  że łatwiej jest pominąć kota,  ale ja nie mogłam tego zrobić. Przede wszystkim kocham koty,  poza tym mam swojego,  dla którego chciałam właśnie zrobić podobiznę no i oczywiście dzieci by mi nie pozwoliły pominąć kota. Dla nich najważniejszym elementem tego kalendarza jest kot i to nie byle jaki a nasza kochana Abbey... wygląda identycznie... no prawie...

Cały kalendarz zrobiony jest z kolekcji "Christmas with elves" a ogień w kominku z arkusza z kolekcji "Vintage Gentelman". Poinsecje z foamiranu zrobione przeze mnie. 


I welcome you today very warmly. I am very excited today. Finally we have December and this means that the Christmas are just around the corner and it will be OFF ...  one and a half week, which does not happen in my company, I am also very happy.


I have a second reason to be happy. I can be proud of my Advent calendar today. I am very happy that after all these years of scrapbooking, I have my own. I never had time to do that.


Who has the "Fireplace" calendar from Laserowe Love? Who did not have an idea for a cat? I present to you the cat in my edition. Believe it or not, I even cut the fur to make it looks decent.


I couldn't skip that cat. First, I love cats, besides I have my own, for which I wanted to make a likeness and of course the children would not let me skip the cat. For them, the most important element of this calendar is the cat, and not just any, just our beloved Abbey ... looks identical ... well, almost ...


The whole calendar is made from the "Christmas with elves" collection and the fire in the fireplace from the "Vintage Gentelman" collection. Poinsettias from foamiran made by me.A tu mój kocik. Podobny, prawda?
Here is my cat, very similar, is it?
 Użyłam
I've used

Życzę przemilego grudnia i mam nadzieję,  że pochwalicie się swoimi kalendarzami od Laserowe Love na naszej inspirującej grupie Laserowe Lovers. Pozdrawiam

I wish you a very nice December and I hope that you will show yours calendars from Laserowe Love on our inspirational group Laserowe Lovers. Greetings

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz